White, round diamond pattern lantern 19 1/2" (horrible paint job)

Price: $12.00

Description: White, round diamond pattern lantern 19 1/2" (horrible paint job)

Quantity: 1

Tags: White, lantern